Back to Top

Iskolai közösségi szolgálat

Mi az a közösségi szolgálat?


2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen. A közösségi szolgálat végzése során az egyén nem csak a helyi közösség javát szolgálja, megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és ezzel értéket teremt, hanem egyúttal együttműködő készsége, empátiája, kreativitása, felelősségvállalása, projektismerete is fejlődik. Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud fejlődni, valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is.


Milyen munkákat vállalhatók? Hol végezhető a tevékenység?


TERÜLETEK:

• egészségügyi

• szociális és jótékonysági

• oktatási

• kulturális és közösségi

• környezet- és természetvédelmi

• katasztrófavédelmi

• közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyerekekkel, idős emberekkel…

PÉLDÁUL:

• Óvodában, gyermekre felügyelet

• Idősek otthonában, idősgondozás

• Kulturális, sport rendezvényeken, szervezési, lebonyolítási munkák

• Városi, községi könyvtárakban segédkezés, stb…


NAGYON FONTOS! CSAK NON-PROFIT SZERVEZETNÉL, AZ ISKOLÁVAL SZERZŐDÉSBEN LEVŐ, PECSÉTTEL (JOGI SZEMÉLYISÉGGEL) RENDELKEZŐ SZERVEZETNÉL VÁLLALHATÓ FELEDAT!


Milyen törvényi háttér alapján?


• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

• A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet

• 20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról

• A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrend. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról

• 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet

• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

• Nemzeti alaptanterv

• Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

• Civil törvény

• Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény


Melyek a teendőid? Milyen papír alapú feladataid vannak?


1.) Letölthető egy „TANULÓI NYILATKOZAT / SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁS A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATHOZ” nevű dokumentum, melyet ki kell tölteni, és aláír a diák és a szülő is egyaránt! Majd vissza kell hozni az iskolába és odaadni az osztályfőnöknek!

A DOKUMENTUM [ITT] LETÖLTHETŐ.


2.) VÁLASZTÁS A LEHETŐSÉGEK KÖZÜL:

a. Az iskola honlapján találsz egy listát, melyből megtudhatod, hogy mely szervezetekkel áll szerződésben az iskola! Ezek közül kiválasztod a neked megfelelőt, és felveszed a kapcsolatot az ottani mentorral! (telefonszám, email cím megtalálható a listában) Megbeszéled, hogy mikor és hogyan mehetsz szolgálatra!

A LISTA [ITT] MEGTEKINTHETŐ.


b. Ha egy olyan (non-profit) helyre szeretnél menni, amellyel még nincs az iskolának szerződése, akkor az igazgató helyettestől kell kérned két üres nyomtatványt és elvinned a kiszemelt szervezethez. Majd a szerződés kitöltése, aláírása, pecsételése után az egyik példányt vissza kell juttatni az iskolának! Így van lehetőséged új szerződést kötni.


3.) ADMINISZTRÁCIÓ:

a. Az iskolától kapsz egy „KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAI NAPLÓ”-t, melyben vezetned kell az elvégzett munkaórákat!

b. A napló hivatalos dokumentum! Ezzel bizonyítod, hogy elvégezted a munkát! Vigyázz rá! (Ha elveszíted, megrongálódik, akkor vásárolhatsz új naplót. Pótolni kell az eddigi adminisztrációt!)

c. Fontos a pontos kitöltés! Dátum, elvégzett órák száma, tevékenység megnevezése, rövid leírása, hivatalos személy mentor aláírása, pecsét! Csak így érvényes!

d. Ha végeztél  mind az 50 munkaórával, akkor a napló végén lévő oldalakra, összefüggő fogalmazást kell írnod tapasztalataidról, élményeidről, hogy hogyan élted meg ezt a „kötelezettséget”, melyek voltak számodra hasznosak, esetleg haszontalanok. Mennyire tudtál értéket teremteni munkáddal?

e. Miután osztályfőnököd úgy látja, hogy minden kötelezettségednek megfeleltél, lezárja a naplót, és innentől fogva neked semmi teendőd nincsen.

Az érettségi egyik akadályán túl vagy!

A TEENDŐKRŐL EGY ÖSSZEFOGLAÓ [ITT] LETÖLTHETŐ.


Egyéb fontos információ a közösségi szolgálattal kapcsolatban:


Tanítási idő alatt végzett közösségi szolgálatkor naponta 3 munkaórát lehet elszámolni! Hétvégén és tanítási szünetben napi 5 munkaórát lehet elszámolni!

• A naplókat bizonyos időközönként, nyár végén, tehát tanév elején, félévkor, és a tanév vége előtt, be kell hoznod az osztályfőnöködnek, hogy adminisztrálni tudja, be tudja vinni a MozaNapló-ba az elvégzett munkaórákat! Ha nem hozod be határidőre, akkor óráid elvesznek!

Minden tanévben van egy ellenőrzés, amikor megnézzük, hogy a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ, és a MOZANAPLÓ tartalma megegyezik-e! Ez az osztályfőnök feladata.

• A tanév során elvégzett órák bekerülnek az év végi bizonyítványodba, és a törzslapokra!

Visszamenőleg (előző évre) nincs módunk igazolni az elvégzett órákat, ezért fontos, hogy a határidőket betartsd!

• Minden tanév elején van egy „tájékoztató a közösségi szolgálatról” a Díszteremben, melyet már el lehet számolni a diákoknak (ez általában az első szerdai osztályfőnöki óra)

A gimnáziumban is lehetőség van közösségi munkaóra végzésére, amelyet az osztályfőnök vezet majd a naplóban, az iskola pecsétjével.

Lehetőség van iskolai rendezvényeken segédkezni, tankönyveket pakolni, kertet rendezni, könyvtárban selejtezni, karácsonykor ajándékot csomagolni, stb…

• A tanévenkénti adminisztrációs zárás a mindenkori aktuális tanév osztályozó értekezletét megelőző 5. munkanap. A zárások miatt határidő után igazolásokat már nem fogadunk el, azok elvesznek.

• Minden tanévben az osztályfőnök tarthat egy „beszámoló, tapasztalatcsere a közösségi munkáról” című osztályfőnöki órát, melyet szintén elszámolhat közösségi munkaóraként.

• Az iskola honlapján megtalálsz minden információt a közösségi munkával kapcsolatban, de fordulhatsz osztályfőnöködhöz, és a segítő tanárokhoz!

A nyáron végzett munkaórák a következő tanévbe számítanak bele!

Postacímünk: H-9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.;  Tel.: + 36 30 414 6202;  Email: gimnazium @ szentnorbert.hu