Back to Top

A Premontrei Gimnázium tagozatainak részletes leírása

KÉPZÉSI KÍNÁLAT - BEISKOLÁZÁS


55555 — DIGITÁLIS „Z” OSZTÁLY


A Premontrei Gimnázium kis létszámú (max. 24 fő) „Z” osztályában a digitális tananyagra épülő oktatást helyezzük előtérbe, ezért a rohamosan változó technikai újdonságok és okos eszközök elengedhetetlen részei lesznek a tanulási folyamatnak. Az érettségire vonatkozó, jelenleg érvényben lévő vizsgakövetelmények egyelőre szükségessé teszik a tanórákon az írásos feladatvégzést és a papírlapú számonkérést, a „Z” osztályban azonban ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szerephez jut a digitális munka is. A diákok saját, központilag meghatározott paraméterekkel rendelkező eszközökön dolgoznak az egyes órákon.

A képzés során emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát, továbbá az utolsó két évben a választott fakultációs tantárgyakat. Prioritásként kezeljük az együttműködésen alapuló és a tanulók képességét fejlesztő kooperatív technikákat.

A 9. és 10. évfolyamon a kerettantervi tananyagon túl különböző műveltségi területekhez kapcsolódó projektekben vesznek részt (kötelező jelleggel) a tanulók. Meggyőződésünk, hogy a fenti speciális, két tanévnyi előkészítésnek, valamint az újfajta módszereknek köszönhetően a diákok önállóbban és határozottabban lesznek képesek dönteni arról, hogy milyen emelt szintű képzésekkel kívánják megalapozni a 11. és 12. évfolyamon a felsőoktatásba való jelentkezésüket.

Célunk, hogy a távoli jövő kihívásaira már a jelenben felkészítsük a „Z” generáció tagjait úgy, hogy eközben gyermeki nyitottságukat megőrizve, kreativitásukat kamatoztatva az alkotómunkát és a tudás megszerzését örömként éljék meg.


0051 – ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ


A nyelvi előkészítő osztályban a biztos nyelvtudás megalapozására és a nyelvvizsga szintjére való eljutásra kínálunk lehetőséget. Diákjaink heti 14 órában tanulják az angol nyelvet: első tanáruk heti tíz alkalommal, másik heti két alkalommal, anyanyelvi lektoruk pedig hetente kétszer találkozik velük. Az angol ajkú nemzetek kultúrájához kapcsolódó ismereteknek és a nyelvi játékoknak köszönhetően a tanulók a célnyelvi országot is jobban megismerhetik.

A nyelvi előkészítő a „nulladik” (9.Ny) év után angol nyelvi tagozat alapján működik. Ennél a képzésnél a digitális kultúra tantárgyat heti három órában tanítjuk. A cél ebben a tanévben a számítástechnikai ismeretek intenzív elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása. A hittanórák sajátos program szerint zajlanak: diákjaink megismerkednek az ikonfestés elméleti és gyakorlati alapjaival. Ami pedig a közösséget illeti: az itt eltöltött öt év arra is lehetőséget nyújt, hogy nyelvi előkészítőseink összetartó, remek csapattá váljanak.


0041 – ANGOL NYELVI TAGOZAT


Az idegennyelv-tudás ma már elengedhetetlen. Prioritásként kezeljük legalább egy középfokú nyelvvizsga megszerzését, hiszen plusz pontokat jelent a felsőoktatásba való bekerülésnél. Nyelvoktatásunk kommunikáció központú, a mindennapi életben való eligazodásra készít fel. A szorgalmas iskolai nyelvtanulásnak köszönhetően diákjaink már a 10-11. évfolyamon nyelvvizsgához juthatnak, illetve előrehozott érettségit tehetnek. Az angolt, mint első nyelvet heti 5 órában tanulják 9-10. évfolyamon, ez a szám pedig 11-12. évfolyamon 7 órára is emelhető. A második nyelv a német, amely a 9-10-ben heti 3, majd 11-12- ben heti 4 vagy választás esetén akár heti 6 órában is tanulható.

Minden tanévben egy csoportnyi diákunk Londonba utazhat, ahol nemcsak a tanultakat hasznosíthatják, de életre szóló élményeket is szerezhetnek az angol kultúráról és nyelvről.


0042 – NÉMET NYELVI TAGOZAT


A német nyelv megbízható elsajátítására kínál lehetőséget iskolánk német nyelvi tagozata. A felvételt nyert jelentkezőknek lehetőségük van arra, hogy nyelvtudásukat heti 5 órában a német nyelvi tagozaton továbbfejlesszék, és közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek.

Miért is érdemes német nyelvet tanulni? Az Európai Unióban minden ötödik ember németül beszél, Európában a legtöbben német anyanyelvűek. Németország, Ausztria és Svájc Magyarország három legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere, ezért a munkaerőpiacon számos munkahelynél az egyik fő elvárás, hogy a munkavállalók a szakmai ismereteken kívül magas szintű német nyelvismerettel is rendelkezzenek. Német nyelvből a 10. és 11. tanév végén lehetőség van előrehozott érettségi vizsga letételére.


0043 – INFORMATIKA TAGOZAT


Az informatika tagozatra olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik el tudják magukat képzelni a nagynevű informatikai cégek fejlesztőiként, valamint képesek lépést tartani a gyorsan változó informatika fejlődésével. Ehhez kíván iskolánk lehetőséget biztosítani – az alapvető felhasználói ismereteken kívül – az algoritmikus gondolkodás kifejlesztésével és a programozás alapjainak megismertetésével. Az informatika szerves részét alkotja mindennapi életünknek, amelyben egyre nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív hálózati technológia, továbbá a vizuális kommunikáció. A Premontrei diákjainak lehetőségük van az aktuális fejlesztések megismerésére, saját „mini projekt” készítésére.

Bízunk benne, hogy iskolánk fiatalos stílusával könnyen és egyszerűen elsajátíthatóvá teszi az ismereteket minden tizenéves számára. Az informatika ma világnyelv: bár nem lesz mindenkiből programozó vagy szoftverfejlesztő, az informatikai készségek mindenütt maximálisan kiaknázhatók. Az egyes évfolyamokon az informatika/digitális kultúra tantárgy heti óraszámai: 3-2-4-2. Bill Gates szerint a PC-k majdnem minden területen meg fogják változtatni az emberek életét. Elengedhetetlen, hogy lépést tartsunk a változással!


0044 – BIOLÓGIA TAGOZAT


A biológia tagozat célja az emelt szintű érettségire és bármely, a biológiához kapcsolódó sikeres felvételire való felkészítés. A tanórákon kiemelt cél a biológia élményszerű megszerettetése. A tanulói kísérletezést, valamint az önálló vizsgálatok és csoportmunka módszereit alkalmazzuk. Diákjaink gyakorlatot szereznek az eszközök használatában, az élő természetben végeznek megfigyeléseket, terepgyakorlatokat. Specializációnk kiemelt célja, a gondolkodó értelmiségi élet megalapozása. A szakmai felkészítéssel párhuzamosan a hívő természettudományos világnézet többletét kínáljuk tanulóinknak. Kimagasló lehetőség, hogy valóban gondolkodó és az Élet értékeire érzékeny biológusokká váljanak azok, akik ezt a képzést vála

Postacímünk: H-9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.;  Tel.: + 36 30 414 6202;  Email: gimnazium @ szentnorbert.hu