PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu


Szakmai beszámoló

az „Út a Tudományhoz” programon belül megvalósult UT-2017-0001 számú tanulói kutatásról


HAT-17-03-2017-00074

"Ady nyomdokain Zilahon"


Weöres Sándor városából Ady Endre szülőföldjére


 A HATÁRTALANUL program keretében a 2017/2018-as tanév során a Premontrei Gimnázium 11. A osztályának is lehetősége nyílt arra, hogy Erdélybe utazzon.

Célunk az, hogy iskolánk tanulói a határon túli magyarság, az erdélyi magyar diákok életébe bepillantva megismerkedhessenek Erdély történelmével, múltjával, jelenével, kultúrájával, s mindez segítse tanulóinkban az összetartozás, a nemzettudat érzésének kialakulását.

A program első felében, ez év februárjában Szombathelyre érkeztek az erdélyi vendégek: a nagy múltú zilahi Wesselényi Református Kollégium diákjai.  

A program folytatásaként a 11. A-val pedig nagy várakozással és lelkesen készültünk Ady szülővárosának és a környékbeli települések megismerésére. Erdély, vagy ahogy a népnyelv nevezi, Tündérország varázslatos helyszíneivel, közös történetünkről mesél. Mintha minden virág nekünk nyílt volna ki, sziromtengerbe borult a vidék, akárha kis tündérszárnyak repkedtek volna szerteszét. Átkeltünk a Királyhágón, leereszkedtünk a tordai sóbánya mélységeibe, szakadékokban túráztunk, pózoltunk a „Nyugatosokkal” a nagyváradi sétálóutcán, megnéztük Arany János eperfájának dédunokáját, fejet hajtottunk az aradi vértanúk emléke előtt… Külön érdekes volt, amikor kiderült, hogy a máriaradnai kegytemplom oltárát egy szombathelyi építész készítette. Láttuk Mátyás király szülőházát, ültünk Ady kávéházának teraszán, reggelente szamárbőgésre ébredtünk. Különös szigete ez a magyarságnak, amit minden magyar embernek látnia, éreznie kell egyszer. Diákjaink szerencsések, hogy ilyen fiatalon eljuthattak a történelmi Magyarországnak erre az idilli szegletére.

A fiatalok nemzeti identitásának kialakításához, magyarságtudatuk megerősítéséhez elemi élményt nyújtottak az erdélyi tájak, a történelmi levegő, az élő hagyományok, és az érző szívű vendégszerető emberek. Ez az utazás is mutatja, hogy a hazát a szívünkben hordozzuk, nem pedig a megrajzolt határvonalakban. Osztályunk külön műsorral készült az erdélyi fiataloknak, akik meghatódottan fogadták iskolánk diákjainak fellépését. A műsor is mutatta, közös hagyományokból építkezünk, közös nyelvben létezünk, hiszen híd köztünk a tánc, a zene, a dal és az irodalom.

            A magyar nyelv használatán túl iskoláinkat összeköti a vallásos szemlélet és nevelés. Intézményeinkben - a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban, és a zilahi Wesselényi Református Kollégiumban – az iskolák egyházi jellegéből adódóan elköteleződtünk arra, hogy tanulóik a tananyag elsajátítása mellett lelki életükben is gazdagodhassanak. Ugyan hatalmas távolság választja el egymástól iskoláinkat, de az alapelv, amely meghatározza az egyes intézményekben folyó nevelő-oktató munkát, közös: mindennapi életünket a keresztény értékrend, a keresztény gondolkodás hatja át.

HAT-17-03-2017-00003


Premontreis diákok Erdélyben


Babits Mihály: HAZÁM! című versének „Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat!” gondolatával indultunk útnak a HATÁRTALANUL! program keretében Erdélybe, a Gyimesekbe, a gyimesi csángókhoz, hogy közelebbről is megismerjük a határon túli magyarság életét.

Mivel 2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját, utunk először Nagyszalontára vezetett, hogy a vár Csonka-tornyában található emlékmúzeumot megtekintsük. A torony bejárata fölött a karosszékben ülő Arany János szobra tekintett le ránk, látogatókra. Természetesen ellátogattunk az Arany-portára is, amelynek helyén állt 200 évvel ezelőtt az a bogárhátú kis ház, ahol a család tizedik gyermekeként megszületett a költő.

            Hosszú séta, kellemes nézelődés következett Szent László király városában, Nagyváradon, Erdély legszebb szecessziós épületei között, a várban, majd a Holnap íróinak szoborcsoportjánál. Nem csupán a kellemes napsütés csalogatott bennünket a szabadba, hanem a térről szűrődő zene is. Meglepetés ért bennünket: a debreceni fúvósok adtak épp koncertet!

            Kolozsvár számos műemlékkel büszkélkedhet: Erdély legmagasabb tornya itt található, ez a Szent Mihály-templom tornya. Közvetlenül a templom mellett emelkedik Fadrusz János méltóságteljes Mátyás-szobra. Nem véletlen, hisz a város legrégebbi emeletes házában született Mátyás király! Ezt mindenképpen meg kellett néznünk, s természetesen a mellette álló épületet is, amely Bocskai István szülőháza.

            Csíkszeredától 30 km-re a Gyimes-völgyében található Gyimesfelsőlok. A faluba érkezvén egy kicsit úgy érzi magát a látogató, mintha a történelemben néhány évtizedet visszapörgettek volna – lenyűgöző környezetben archaikus falusi életformát tapasztalhattunk. Itt, a mesébe illő, csodálatos hegyekkel övezett településen vártak minket testvériskolánk, az Árpádházi Szent Erzsébet Líceum diákjai, tanárai: kedves jó barátaink. Közös programjaink közben tanórákat látogattunk, táncházban elő zenére gyimesi táncokat tanultunk. Igazi barátságok kötődtek.

A helyi tanulók elkísértek minket Csíksomlyóra, az összmagyarság legjelentősebb katolikus zarándokhelyére; imádkoztunk a Szűzanya szobra előtt, amelynek két oldalán köszönetet kifejező táblácskák függnek, csodás gyógyulásról, boldogulásról tanúskodnak. Jó lenne egyszer a csíksomlyói búcsúra erdélyi barátainkkal közösen elzarándokolni! – beszélgettünk erről, tervezgettünk.

Csíkszeredán a Makovecz-templomban angyalszobrok kísérték lépteinket.

A gyimesfelsőloki diákok elkísértek minket a Gyilkos-tóhoz. A tó keletkezésének történetéről a belőle kísértetiesen kiálló fatörzsek csonkjai tanúskodnak. Szikrázó napsütésben sétáltunk a Békás-szoros 200-300 méter magas, közel függőleges sziklái között.

Bíztunk benne, de azért tartottunk is tőle, hogy a Szent Anna-tónál a medvék is előbújnak. Szerencsénkre nem mutatkoztak, viszont megismertünk egy székely bácsit, aki sokat mesélt nekünk a székely emberek életéről, verseket is szavalt.

            Erdélyi barátainktól búcsúznunk kellett, de azt ígérték, hogy tavasszal ellátogatnak hozzánk, ismét szervezhetünk közös programokat: fogunk túrázni, focizni, énekelni, táncolni s nagyokat beszélgetni. Nagy szeretettel várjuk őket vissza tavasszal!

Addig azonban a modern technika segítségével tartjuk velük a kapcsolatot.

            A programunk azonban nem ért véget, mert hazafelé még megcsodálhattuk a dévai várat, ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk.

Máriaradnán megnéztük a kegyképet, amely a török időkben az akkori templom felgyújtása ellenére sértetlen maradt. Nem terveztünk itt megállót, mégis nagy szeretettel fogadták népes csapatunkat, a kántor csodás orgonajátékkal és énekszóval örvendeztetett meg minket.  

            Tanulságos kiránduláson vettünk részt, elmondhatjuk, hogy nagyon sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk. Őszinte barátságok születtek; s mint minden kirándulás, a mostani is segített összekovácsolni az osztályközösséget. Diákjaim lelkesen készültek, hiszen műsort állítottunk össze, a feladatokat felosztottuk. Egy egész hetet töltött együtt az osztály! 

Dallos-Kelemen Renáta (osztályfőnök)

UT-2016-0013Trigonománia

Újabb tanulói kutatás a Premontrei Gimnáziumban


Az utóbbi két évben már írtunk a Premontrei Gimnázium tanulóinak a matematika tanulását vizsgáló kutatásáról. Négy diák akkor két témakörben figyelte meg a diáktársak hibáit, s oktatási segédletet készített a tapasztalatok alapján.

Idén öt tizenegyedikes diák a trigonometrikus egyenletek témakörében végzett vizsgálatokat a diáktársak közt. A gimnáziumban 92 diák, 26 fiú és 66 lány töltötte ki a kutatócsoport tesztjeit. Az előző két év tapasztalatai hasznosnak bizonyultak a feladatlapok elkészítésénél. A megoldandó feladatsor egyre nehezedő feladatokból állt. A kutatók összegzése:

„A hibák nagy része négy hibatípusba sorolható: sokan nem írtak kikötést, figyelmen kívül hagyták a periodikusan ismétlődő megoldásokat, elfeledkeztek az áttükrözött megoldásokról, illetve nem jelezték a periódus paraméterének lehetséges értékeit. A fiúk és lányok dolgozatait idén is külön válogattuk, hátha kiderül valamilyen jellemző eltérés a hibáik között, de a vezető hibatípusok mindkét nemnél ugyanazok voltak. Kiderült, hogy a számológép és a képlettár használata is sok kívánnivalót hagy maga után. Többen voltak, akik el sem kezdték a nehezebbnek tűnő feladatokat, még olyan is volt, aki az üres lapon egy sajnálkozó megjegyzést adott be munkája helyett, reményét kifejezve, hogy az érettségin azért átmegy. Persze, tökéletesen megoldott feladatlappal is találkoztunk.

A vizsgálat kiértékelése után az idén is készítettünk két oktatási segédanyagot a diákok segítésére. Ezek a leggyakoribb hibákon alapulnak: az egyik a trigonometria alapjait mutatja be animált formában, a másik egy olyan interaktív teszt, melyben a feleletválasztás hibás lehetőségei a megoldatott feladatlapokban tapasztalt tanulói hibák közül kerülnek ki. Ez utóbbi a hibás válaszok esetén elmagyarázza, miként oldható meg a feladat, a magyarázatokat olyan hangfelvétellel kísértük, ahol élőszóval mondjuk el a megoldás menetét.

Segédleteinket oly módon teszteltük, hogy diákokat kértünk meg feladatok megoldására, ezután az általunk készített segédlettel gyakorolhattak, majd az előzőekhez hasonló ellenőrző feladatokon dolgoztak. Megfigyelhettük, hogy a segédletek hatására a második feladatmegoldások sikeresebbek voltak.”

A kutatás eredményei, oktatási segédletei a matematikaoktatásban közvetlenül hasznosíthatók, a vizsgálatok több irányban is folytathatók, ezáltal még újabb oktatási segédletek is készülhetnek.

A kutatócsoport a tanév végén kiselőadás keretében mutatta be munkáját és annak eredményeit az érdeklődő premontreis tanároknak és diákoknak.

A kutatócsoport vezetője Zsiros Péter matematikatanár, tagjai pedig Gazdag Mátyás, Skrapits Róbert és Timár Anna Zorica 11. A osztályos, Kiss Cintia 11. B és Rojik Petra 11. D osztályos tanulók.

HAT-16-03-0009A 2016/2017-es tanévben a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium és a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium között tartalmas, feledhetetlen program valósult meg. Az előkészítő szakaszban megtörtént a diákok és a kísérő tanárok történelmi, földrajzi, kulturális ismereteinek bővítése, lelki-szellemi felkészítése az utazásra. A két találkozás során megvalósultak az eltervezett, tartalmas programok, amelyek során tudásban, tapasztalatban váltak gazdagabbá a résztvevők. De nem szabad elfeledkezni az emberi tényezőkről sem: a toleranciáról, a türelemről, a másokért vállalt felelősségről. A helyi sajtó, a tömegkommunikáció egyéb csatornái folyamatosan tájékoztatták az érdeklődőket - Vas megye lakosságát, az intézmény tanulóit, tanárait - az éppen zajló eseményekről. A közösen megvalósított termékek során, az értékelő szakaszban, a nemzeti összetartozás témanapján megtörtént a részletes beszámoló a program során az elért eredményekről.

NEMZ-KUL-16-0421A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 2013-tól kezdődően felvállalta a nemzetiségi horvát nyelv oktatását, azzal a céllal, hogy a gradistyei horvát fiatalok számára biztosítsa a folytonosságot az irodalmi horvát nyelv emelt szintű tanulása, valamint a horvát kultúra és hagyományok ápolása terén. Fontosnak tartjuk, hogy e kisebbségi kultúrkincs megismerését elérhetővé tegyük mindazon pedagógusok számára is, akik részt vesznek a horvát nemzetiségű diákok nevelésében és oktatásában. Hittel valljuk: „Nyelvében él a nemzet!”

NTP-MTTD-15-0044Odúpark és madarásztábor a Premontreiben

A 2015/2016-os tanévben is lehetőség nyílt a természettudományos tehetséggondozásra a Nemzeti Tehetségprogram keretein belül. Az NTP-MTTD-15 pályázatnak köszönhetően az ornitológia iránt érdeklődő biológia tagozatos diákok részt vehettek Szőcén egy 3 napos madarásztáborban és emellett a rendház parkjában kihelyezésre került több madárodú.

NTP-MTI-14-0055

A képre kattintva jelenik meg a tartalom.

„Napkeltétől-napnyugtáig az Őrségtől az Adriáig”

A Nemzeti Tehetség Program NTP-MTI 14 pályázatnak köszönhetően, 2015. május 26. és 30. között egy ötnapos terepgyakorlaton vehetett részt, a gimnázium 15 biológia tagozatos diákja a 9. és 11. évfolyamokból.

HAT-14-03-0004


A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

UT-2015-0001


"Tanulói tudás elemzése és segítése a másodfokú egyenletek témakörében" (pdf)

Ebben a pár oldalban szeretném leírni, hogy mi is történt a 2014-15-ös tanév kezdetén elindult kutatásunk alatt. Beszámolok arról, hogy mit, miért csináltunk, és mi lett az eredménye.