Back to Top

"PREMONTREI GIMNÁZIUMÉRT" ALAPÍTVÁNY

alapítvány

Az Alapítvány 1995 óta működik, 1999 óta közhasznú szervezetként.


Célja:

- hozzájárulás az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek biztosításához

- tanulmányi versenyek helyezettjeinek jutalmazása

- diákok részvételének atámogatása tanulmányi, sport-, cserkész- és egyéb versenyeken, téli-nyári táborozásokon

- rászoruló tanulók szociális támogatása


Az Alapítvány kuratóriamának tagjai:

- Hancz Gábor Tamás OPraem, elnök

- Véghné Busics Hilda igazgató

- Tóth Zoltánné gazdasági vezető

- Horváth Krisztina igazgatóhelyettes

- Dr. Németh Péter ügyvéd


Az Alapítvány bevételi forrásai:

- a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összeg

- intézmények és egyének támogatásai

- pályázatok


A 2018. évben befolyt támogatások:

- 1%-ból befolyt összeg:  683.045 Ft

- Egyének és intézmények támogatásából befolyt összeg:  483.000 Ft

- Sikeres pályázatból befolyt összeg, melyet az iskolára fordít:  121.250 Ft

- Befolyt támogatások összesen:  1.287.295 Ft


A bevételekből a 2018/2019. tanév folyamán az alábbi támogatást nyújtottuk az iskolának és tanulóknak:

- Iskolának átutalt támogatás:  1.421.000 Ft

- Könyvutalvány jutalmazásra:  270.000 Ft

- Pályázat lebonyolítására:  121.250 Ft

- Sport támogatás: 97.155 Ft

- Támogatás a 2018. évben összesen:  1.909.405 Ft


Valamennyi támogatónknak, tanárainknak, a tanulók szüleinek, a premontrei öregdiákoknak, pártolóinknak ezúton is köszönetet mondunk.


Kérjük a jövőben is szíves támogatásukat.


Számlaszámunk: OTP 11747006-20171807-00000000

Adószámunk: 18884447-1-18


Az Alapítvány kuratóriuma minden évben diákpályázatot ír ki Matók Leó, Woppel Gyula és Gyimesi Szilárd mártírhalált halt egykori premontrei diákok tiszteletére és emlékének megörzésére. A pályázatok anyagi hátterét Alföldi László premontrei öregdiák letétbe helyezett nagy összegű adományának kamata biztosítja. A pályázatok irodalmi témában, kiváló sporttevékenysége és kimagasló cserkészmunkára írjuk ki. A 2018/2019. tanévben összesen 26 diák részesült díjazásban.