PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

A könyvek raktári rendje

A könyvtárban minden könyvnek megvan a maga helye a polcon. Ez a szigorú rend biztosítja, hogy gyorsan megtalálhassuk a keresett dokumentumot.

A szépirodalmi művek (regények, verses kötetek, mesekönyvek) íróik, szerzőik vezetékneveinek betűrendjében sorakoznak a polcokon. A mellette álló kétjegyű szám (10-től 99-ig) jelöli az azonos betűvel kezdődő írók közötti sorrendet. Ezt a számozást nevezzük Cutter-számnak. 

Példák a Cutter-számokra:

Mikszáth Kálmán               M 67

Molnár Ferenc                   M 79

Móra Ferenc                     M 85

Móricz Zsigmond               M 90

Az azonos jelzettel ellátott könyvek között is sorrend van, minden a "szoros ábécé"- rendet követi. A neveket/szavakat betűről betűre haladva összehasonlítjuk. A sorrendet mindig az első eltérő betűk ábécé-ben elfoglalt, egymáshoz viszonyított sorrendje dönti el. Azonos nevek/szavak esetén az azokat követő nevek/szavak betűi döntenek. A szótárakban, lexikonokban is eszerint követik egymást a szavak, fogalmak. ( pl. Jókai Anna J67, Jókai Mór J68)

  • Antológiák (több szerző művét, verseket, elbeszéléseket tartalmazó kötet) esetén címük a betűrendbe sorolásuk alapja.
  • Míg a magyar szerzők vezetékneve az első helyen áll, a külföldi írók esetében ez általában az utolsó név. Pl. Charles Dickens → Dickens, Charles D64
  • Ha egy szerzőnek több műve is megvan a könyvtárban, azok a polcon a címek betűrendjében találhatók. (A névelőket csak szöveg közben vesszük figyelembe.)

A szakirodalomba tartozó tudományos és ismeretterjesztő műveket témájuk, tárgyuk szerint csoportosítjuk, és ennek megfelelően számokkal (szakjelzettel) jelöljük. Az azonos témával foglalkozó könyvek ugyanazt a szakjelzetet kapják, azon belül pedig íróik/szerzőik betűrendje határozza meg (a fent leírtak alapján) helyüket a polcon.

Így az ismeretterjesztő művek raktári jelzete egy szakjelzetből (ETO-szám) és egy Cutter-számból áll.

Példák:

Szerző

Cím

Szakjelzet

Szerb Antal

Magyar irodalomtörténet

894

Sz 72

Bodonyi Ferenc

Kémiai összefoglaló

540

B 72

 

Biblia

220

B 61

 


E T O

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás rövidítése. Az ismeretterjesztő műveket a könyvtárak témájuk, tárgyuk alapján csoportosítják, osztályozzák. A világ összes ismeretét, tudományát a könyvtárak 10 nagy csoportba (főosztályba) osztották fel és ezeket 0-9-es számjegyekkel jelölik:

0          Általános művek.

1          Filozófia. Pszichológia. Erkölcs

2          Vallás. Mitológia

3          Társadalomtudományok (pl. politika, hadtudomány, oktatás, néprajz)

5          Természettudományok (pl. matematika, fizika, kémia, biológia, stb.)

6          Alkalmazott tudományok (pl. orvostudomány, növénytermesztés, állattenyésztés, számítástechnika)

7          Művészetek. Sport. Játék

8          Nyelvtudomány (800, 801). Irodalomtudomány (810- )

9          Helyismeret. Földrajz (910-) Történelem (930-)

 

E főosztályok mindegyike résztudományokra (ún. osztályokra) bontható.

Pl. az 5. főosztály osztályai (egy második számjegyként újra a 0 - 9 számokkal jelölve):

 

5 - Természettudományok:

50        Általános természettudományi művek. Környezetvédelem

51        Matematika

52        Csillagászat

53        Fizika

54        Kémia

55        Geológia, földtan

56        Őslénytan

57        Biológia

58        Növénytan

59        Állattan


Kézikönyvtár

A könyvek többsége szabadpolcon van és kölcsönözhető. A kézikönyvekből (lexikonok, enciklopédiák, atlaszok, szótárak, monográfiák...) álló kézikönyvtár viszont azt a célt szolgálja, hogy a legkülönfélébb kérdésekre mindig gyors, pontos választ tudjunk adni. A gyors informálódás és tájékoztatás érdekében a könyvtár ezeket a dokumentumokat helybenhasználathoz köti, illetve ezek kölcsönzését korlátozza.

Ha nem találjátok a keresett könyvet, akkor forduljatok nyugodtan a könyvtárosokhoz, szívesen segítünk!