PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

Név

Születési adatok

Hivatás

1.

Albert István

1912-2004

újságíró, zenekritikus

2.

Badalik Bertalan

1890-1965

veszprémi püspök

3.

Brenner János

1931-1957

vértanú pap

4.

Detre László

1906-1973

csillagász

5.

Edelman Sebő

 

 

6.

Eiben Ottó

1931-2004

humánbiológus professzor

7.

Géfin Gyula

1889-1973

pápai prelátus, egyháztörténész

8.

Gothard Jenő

1857-1909

csillagász, gépészmérnök

9.

Görög Sándor

1933-

kémikus, az MTA rendes tagja

10.

Gyürki László

1932-

paptanár, teológus, egyháztörténész

11.

Holéczy Zoltán

1896-1969

orvos, régész

12.

Horváth Lóránt Ödön

1929-

premontrei apát, csornai prépost-prelátus, magyarországi vikárius

13.

14.

Kárpáthy Kelemen

Keresztesy P. L. Ferenc

1859-1923

1915-2010

tanár, néprajzkutató, történész, monográfus

15.

Kraszna-Krausz Andor

1904-1989

fotóművész, kritikus

16.

Kresznerics Ferenc

1766-1832

 

17.

Kunc Adolf

1841-1905

paptanár, Szombathely történetírója

18.

Lipp Vilmos

1835-1888

 

19.

Mindszenty József

1892-1975

esztergomi érsek, bíboros-hercegprímás

20.

Németh Andor

1891-1953

író, kritikus, József Attila monográfusa

21.

Németh Nándor

1926-

 

22.

Ország László

1907-1984

 

23.

Pákai Arnold

1885-1965

 

24.

Palkó István

1913-2008

nyelvész, pedagógus, irodalmi szerkesztő

25.

Pálos Károly

1903-1944

a Szombathelyi Szegényügyi Szabályzat megalkotója

26.

Pável Ágoston

1886-1946

nyelvész, néprajzkutató, költő

27.

Pfitzner Rudolf

1930-

orvos, egyetemi tanár

28.

Rajczy Imre

1911-1978

olimpiai bajnok vívó

29.

Solymos Rezső

1929-

akadémikus

30.

Székely Ferenc

1842-1921

igazságügyi-, vallás- és közoktatási miniszter

31.

Szigeti Kilián

1913-1981

zeneszerző, az egyházzene doktora, bencés szerzetes

32.

Szomor Tamás