Back to Top

DOKUMENTUMOK

Házirend


A Házirend az iskolai diákközösség életét konkrét útmutatásokkal szabályozza. Olyan normákat jelöl ki számodra, melyek biztosítják a közös együttélést, munkát és alkotást. Mások munkáját megbecsülni tanít, arra az önfegyelemre nevel, hogy aktívan ki tudd fejezni tiszteleted a személy és a közösség iránt. A szabályok megtartásával ezt fejezed ki a többiek felé: „hiszem, hogy értékes vagy és jó”.Házirend (PDF)


Pedagógiai program


A Premontrei Gimnázium pedagógiája az európai keresztény humanizmus és a magyar nemzeti műveltség értékeinek tiszteletén, elsajátításán, hagyományainak ápolásán, gyarapításán és továbbadásán alapul.


Keresztény mozzanata Jézus szeretetének, tanításának, életpéldájának tehetségükhöz mért elsajátítását és követését jelenti.


A humanizmus a személy méltóságára, a közösség erejére és az egyetemes emberi kultúra központi pedagógiai jelentőségére utal.


Az európaiság a görög világszemlélet, a latin műveltség, a keresztény hit és a modern technika történelmileg is egymásra épülő egysége.


A nemzeti kultúra a történelmünk, ezen belül évezredes államiságunk során népünk által megismert, magába olvasztott és jellegzetes magyar vonásokkal gyarapított európai keresztény humanista műveltség.


Pedagógiai Program (PDF)


Szervezeti és működési szabályzat


A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.


SZMSZ (PDF)