PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

Házirend

A Házirend az iskolai diákközösség életét konkrét útmutatásokkal szabályozza. Olyan normákat jelöl ki számodra, melyek biztosítják a közös együttélést, munkát és alkotást. Mások munkáját megbecsülni tanít, arra az önfegyelemre nevel, hogy aktívan ki tudd fejezni tiszteleted a személy és a közösség iránt. A szabályok megtartásával ezt fejezed ki a többiek felé: „hiszem, hogy értékes vagy és jó”.

Házirend letöltése (PDF)


Pedagógiai program

A Premontrei Gimnázium pedagógiája az európai keresztény humanizmus és a magyar nemzeti műveltség értékeinek tiszteletén, elsajátításán, hagyományainak ápolásán, gyarapításán és továbbadásán alapul.

Keresztény mozzanata Jézus szeretetének, tanításának, életpéldájának tehetségükhöz mért elsajátítását és követését jelenti.

A humanizmus a személy méltóságára, a közösség erejére és az egyetemes emberi kultúra központi pedagógiai jelentőségére utal.

Az európaiság a görög világszemlélet, a latin műveltség, a keresztény hit és a modern technika történelmileg is egymásra épülő egysége.

A nemzeti kultúra a történelmünk, ezen belül évezredes államiságunk során népünk által megismert, magába olvasztott és jellegzetes magyar vonásokkal gyarapított európai keresztény humanista műveltség.

Pedagógiai Program letöltése (PDF)


Szervezeti és működési szabályzat

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.

SzMSz letöltése (PDF)