Back to Top

OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslata alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkája alapján a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumot érdemesnek találta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.


„A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.”

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával és az ezzel együtt járó konzultációkkal tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat. Az együttműködési megállapodás aláírására 2017. június 6-án, Szent Norbert napján került sor.


A gimnázium jó gyakorlatai:


Nevelő- és oktatómunkánk során, egyéb tevékenységeinkben megjelennek a kor elvárásaihoz igazodó szakmai innovációk, jó gyakorlatok. Az általunk alkalmazott módszertani modellekhez hozzáférést biztosítunk az érdeklődő intézmények számára, vállaljuk ezek bemutatását akár működés közben, akár a szakmai dokumentáció megosztásával.


· Hibaközpontú geometriaóra: tanulói hibakutatás módszerével támogat

· Platóni és arkhimédeszi testek – interaktív szakköri foglalkozás, térgeometriai modellező készlettel

· Az ikonfestés személyiségfejlesztő hatása

· Mozaikozás, üvegfestés, Tiffany technikáinak bemutatása

· Művészeti projektnapok (zenei és színházi)

· Idegen nyelvi tematikus napok (népismeret, gasztronómia, kultúra, sport)

· Worksop általános iskolai nyelvtanároknak

· Német nyelvű szépkiejtési és szövegértési verseny középiskolásoknak

· Élményközpontú irodalomtanítás

· FelolvaShow a magyar kultúra napja alkalmából

· „Premontrei tudós tanárok és híres diákok” c. konferencia és verseny

· Kárpáti Kelemen megyei történelem csapatverseny /verseny, az általános iskola 8. osztályos diákjai számára/

· Tehetségnap a partnerintézményekkel közös szervezésben /tehetségpontok/


Kapcsolattartó:

Szakály Szilvia

Telefon: +36 94/333-700; + 36 30/414-6202

Email: gimnazium@szent-norbert.hu; sz.szakaly@gmail.com